Spletna stran uporablja piškotke. Več preberite tukaj.
DOVOLI PIŠKOTKE

Vsebina, objavljena na spletnih straneh družbe Mladinska knjiga Založba Ljubljana d.d., se lahko uporablja in reproducira le v nekomercialne namene, kjer pa mora ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Uredniki se bodo trudili zagotoviti točno in ažurno vsebino na spletnih straneh družbe Mladinska knjiga Založba Ljubljana d.d., vendar ne prevzemajo nobenih garancij o njeni točnosti in/ali ažurnosti. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti Mladinska knjiga Založba Ljubljana d.d., niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih strani družbe Mladinska knjiga Založba Ljubljana d.d., ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh družbe Mladinska knjiga Založba Ljubljana d.d. ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Spletne strani, na katere kažejo povezave iz spletnih strani Mladinske knjige Založbe d.d., niso pod nadzorom družbe Mladinska knjiga Založba d.d.

Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, info@mladinska.com. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02643/00, osnovni kapital 5.141.149,22 EUR. Družba je zavezana za plačilo DDV (št. 61753181, DU Ljubljana). Predsednik nadzornega sveta je g. Branko Gregorec. Mladinska knjiga Založba d.d. je članica Gospodarske zbornice Slovenije in Združenja založnikov in knjigotržcev Slovenije.